ב״ה
 
Sukkot And Simchat Torah
with Chabad of Henderson
 


 
Schedule
 

Erev Sukkot // October 2

Light Candles At: 6:04 pm

Sukkot Day 1 // October 3

Light Candles After: 6:58 pm

Sukkot Day 2 // October 4

Holiday Ends: 6:57 pm

Shemini Atzeret // October 9

Light Candles At: 5:54 pm

Shemini Atzeret // October 10

Light Candles After: 6:49 pm

Simchat Torah // October 11

Holiday Ends: 6:47 pm


Holiday Guide
 
Sukkot Guide
Sukkot Megasite
Recipes
Simchat Torah Megasite
Simchat Torah Guide
E-CardsE-Cards